خامنه‌ای چارچوبی برای انتقام خون سلیمانی و بازگشت به مذاکرات ترسیم می‌کند

به قلم فرزین ندیمی
۱۸ ژانویهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به