حالا که مُرسی نیست، سیسی باید سرکوب‌هایش را کم کند

به قلم باراک بارفی
۲۱ ژوئن ۲۰۱۹
همچنین دست‌یافتنی به