دوراهی لبنان؛ تجدید حیاتی دردناک یا تسلیم کامل در برابر ایران

به قلم حنین غدار
۶ فوریهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Caravan