چرا ۷ اکتبر برای اسرائیل بدتر از ۱۱ سپتامبر برای آمریکا بود

به قلم رابرت ستلوف
۲۶ اکتبر ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in New York Daily News
A memorial in Tel Aviv to the victims of the OCtober 7 Hamas terror attacks - source: Reuters