چگونه می‌توان به درگیری اسرائیل و فلسطینیان خاتمه داد و مانع برخوردهای آتی شد

به قلم دنیس راس
۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به

Also published in Los Angeles Times