برنامه‌ای بهتر برای تحریم خطوط هوایی ایران

۱ مهٔ ۲۰۲۴
همچنین دست‌یافتنی به
Iran Air passenger plane undergoing maintenance