ایران و روسیه از غیبت آمریکا در شمال‌ شرق سوریه بهره‌برداری می‌کنند

۲۴ اوت ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Russian soldiers in Syria