ایران حداکثر قدرت دریایی خود را در رزمایش سالانه سپاه به کار می‌گیرد

به قلم فرزین ندیمی
۱۰ اوت ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به