السودانی و تعادل شکننده میان تهران و واشنگتن

به قلم دیوید شنکر
۱۷ فوریهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Iraqi prime minister Mohammed Shia' Al Sudani in 2022 - source: Wikimedia Commons