آغاز فصل انتخابات ریاست‌جمهوری ایران: پنج نکته اساسی

به قلم عمر کرمی
۲۸ مهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, casts his vote for president