ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها


هم‌چنین دست‌یافتنی در

جاناتان کمپل-جیمز

زندگی‌نامه

*جاناتان کمپل-جیمز در لبنان، عربستان سعودی و عمان با واحد اطلاعات ارتش بریتانیا و درنهایت به عنوان معاون فرماندهی و کنترل در ستاد فرماندهی نیروهای چندملیتی عراق در بغداد خدمت کرد. وی سپس در شرکت‌های مالی در دبی و ریاض کار کرده و اکنون شرکت مشاوره‌دهی خود را در حوزه‌ مخاطرات‌ سیاسی و ارزیابی متناسب فرهنگی اداره می‌کند که بر خلیج متمرکز است.v

بازگشت به بالا


تازه‌ترین تحلیل‌ها

بریتانیا در عمان: شریک راهبردی واشنگتن

سپتامبر 18 2020