ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها


هم‌چنین دست‌یافتنی در

الکساندر لونگاروف

زندگی‌نامه

 

الکساندر لونگاروف، هموند مهمان برنامه حقوق بین‌المللی و اروپایی در دانشگاه آزاد بروکسل، و عضو رسمی کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا است. این دیدبان سیاست‌گذاری تنها بیانگر دیدگاه‌های شخصی اوست و به هیچ عنوان انعکاس عقیده کمیته اقتصادی و اجتماعی اروپا و/یا اتحادیه اروپا نیست، و این نهادها مسئول استفاده از آن نیستند. 

بازگشت به بالا


تازه‌ترین تحلیل‌ها

صلاحیت رسیدگی:‌ دیوان بین‌المللی کیفری و «وضعیت در فلسطین»

آوریل 24 2020