طرحی مشابه «پروژه منهتن» برای دفاع موشکی در خاورمیانه

به قلم مایکل نایتز
۶ فوریهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Iranian rockets and flag