شوک‌درمانی اقتصاد کردستان عراق را بهبود نمی‌بخشد، آن را نابود می‌کند

به قلم مایکل نایتز
۱۲ ژانویهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به