رزمایش «هیبریدی» سپاه پاسداران همزمان با تزلزل گفتگوهای هسته‌ای

به قلم فرزین ندیمی
۲ ژانویهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به