پاسخ رهبر ایران به ترور سلیمانی

به قلم مهدی خلجی
۳ ژانویهٔ ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, speaking