پاسخ به افزایش تنش ایران-اسرائیل در دریا نیازمند ائتلافی بین‌المللی است

به قلم فرزین ندیمی
۶ سپتامبر ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Iranian sailors on board a naval vessel in the Strait of Hormuz