بیداری تاریخی درباره هولوکاست در میان سعودی‌ها

به قلم رابرت ستلوف
۲۶ ژانویهٔ ۲۰۱۸
همچنین دست‌یافتنی به