برخورد نزدیک از نوع پروپاگاندا در خلیج فارس

به قلم فرزین ندیمی
۲۹ ژانویهٔ ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به