از روحانی تا رئیسی: چند پرسش‌ اساسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری

به قلم عمر کرمی
۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, casts his vote for president