ایران گام‌های بعدی را در تکنولوژی ساخت راکت برمی‌دارد

به قلم فرزین ندیمی
۴ مارس ۲۰۲۲
همچنین دست‌یافتنی به
In Iranian general unveils a new solid-fuel "Khaybar Sheikan" missile