آیا تبدیل مجدد ایاصوفیه به مسجد به اردوغان کمکی خواهد کرد؟

۱۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به