اپوزیسیون چندپاره جمهوری اسلامی

۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Tehran protests