نظرسنجی در عربستان سعودی: نیمی هوادار «اسلام میانه رو»، شماری هوادار اعتراضات داخلی یا جنگ با ایران

۷ اوت ۲۰۲۳
همچنین دست‌یافتنی به
Mecca