پشتیبانی مردم قطر از سازش با کشورهای عرب خلیج فارس و روابط با ترکیه؛ دودستگی بر سر اسرائیل، اخوان المسلمین، حماس و ایران

۳ فوریهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به