پیام امارات به اسرائیل: عادی‌سازی در مخاطره است

۲۲ ژوئیهٔ ۲۰۲۰
همچنین دست‌یافتنی به