نگرش‌های جدید در عربستان به اسراییل و یهودیان

به قلم دیوید پولاک
۱۲ سپتامبر ۲۰۱۸
همچنین دست‌یافتنی به