واکنش‌های متفاوت در سوریه نسبت به پیروزی بایدن

به قلم براء صبری
۵ فوریهٔ ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به