نتیجه نظرسنجی جدید: غزه‌ای‌ها طرفدار ایجاد اشتغال شرکت‌های اسرائیلی اند نه غوغاگری حماس

به قلم دیوید پولاک
۲۹ اکتبر ۲۰۱۸
همچنین دست‌یافتنی به