فلسطینیان و اسرائیلی‌‌ها برای صلح باید به مصائب یکدیگر اذعان کنند

۱۵ نوامبر ۲۰۱۸
همچنین دست‌یافتنی به
Palestinian Flag