آینده گروه‌های تروریستی افغانستان بعد از خروج آمریکا

به قلم توماس پارکر
۱۷ ژوئن ۲۰۲۱
همچنین دست‌یافتنی به
Afghan militia fighters survey a valley in Kunar province