Iranian morality police confront women in Tehran - source: Reuters
اعتراضات امروز ایران چه فرقی با جنبش‌های گذشته دارد
ناآرامی‌های اخیر نشان داد که بسیاری از جوانان نه تنها رژیم را نفی می‌کنند، که به دیگر بازیگران دیرین همچون روحانیت، اصلاح‌طلبان، و سیاستمداران مخالف در داخل و خارج کشور نیز اعتنایی ندارند.
۲ اکتبر ۲۰۲۲
  • مهدی خلجی

Looking back

Video
چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟
میزگرد «مباحث سیاست گذاری» روز جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، با حضور رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران محمدرضا شاه و به مدیریت مهدی خلجی از دانشوران انستیتو واشنگتن در محل انستیتو برگزارشد. در این میزگرد که به زبان انگلیسی انجام شد، آینده جمهوری اسلامی، توانایی اپوزیسیون برای بهره گیری از نارضایتی گسترده از ایدئولوژی اسلامی و چشم انداز دموکراسی لیبرال در مسیر آتی ایران مورد بحث قرارگرفت. در ادامه ویدئو این جلسه به زبان انگلیسی و همچنین متن کامل آن به زبان فارسی در دسترس شما است.
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
  • Reza Pahlavi