New Iraqi Prime Minister Mohammed Shia al-Sudani attends the first regular session of the Council of Ministers in Baghdad in November 2022 - source: Reuters
محمد شیاع السودانی کیست؟
نگاهی دقیق‌تر به: پیشینه سیاسی نخست‌وزیر جدید عراق، وابستگی‌های گذشته او و انتخاب‌های کلیدی او برای وزرای کابینه در وضعیتی که سعی دارد تعادلی در روابط خود با گروه‌های هوادار ایران و مقامات محتاط آمریکایی ایجاد کند.
۶ دسامبر ۲۰۲۲
  • می قدّو
  • اریک یاورسکی

Looking back

Video
چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟
میزگرد «مباحث سیاست گذاری» روز جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، با حضور رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران محمدرضا شاه و به مدیریت مهدی خلجی از دانشوران انستیتو واشنگتن در محل انستیتو برگزارشد. در این میزگرد که به زبان انگلیسی انجام شد، آینده جمهوری اسلامی، توانایی اپوزیسیون برای بهره گیری از نارضایتی گسترده از ایدئولوژی اسلامی و چشم انداز دموکراسی لیبرال در مسیر آتی ایران مورد بحث قرارگرفت. در ادامه ویدئو این جلسه به زبان انگلیسی و همچنین متن کامل آن به زبان فارسی در دسترس شما است.
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
  • Reza Pahlavi