Drawing of oil pipeline, Iraq, Kurdistan
Maps & Graphics
نقش ضروری آمریکا در حل‌وفصل مناقشه انرژی بغداد و اقلیم کردستان
مداخله هدفمند می‌تواند به منافع آمریکا و تلاش جهانی برای یافتن جایگزینی برای نفت و گاز روسیه و ایران کمک کند.
۲۰ سپتامبر ۲۰۲۲
  • مایکل نایتز

Looking back

Video
چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟
میزگرد «مباحث سیاست گذاری» روز جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، با حضور رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران محمدرضا شاه و به مدیریت مهدی خلجی از دانشوران انستیتو واشنگتن در محل انستیتو برگزارشد. در این میزگرد که به زبان انگلیسی انجام شد، آینده جمهوری اسلامی، توانایی اپوزیسیون برای بهره گیری از نارضایتی گسترده از ایدئولوژی اسلامی و چشم انداز دموکراسی لیبرال در مسیر آتی ایران مورد بحث قرارگرفت. در ادامه ویدئو این جلسه به زبان انگلیسی و همچنین متن کامل آن به زبان فارسی در دسترس شما است.
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
  • Reza Pahlavi