Iranian and international negotiators participate in nuclear talks in Vienna, 2021.
بازخوانی مطالبات هسته‌ای ایران
تهران با حفظ موضع سختگیرانهٔ خود می‌خواهد قبل از آن که کوچک‌ترین زحمتی برای پایبندی مجددش به تعهدات برجامی بکشد، آمریکا تمامی تحریم‌ها را رفع کند، رفع تحریم‌ها راستی‌آزمایی شود و تضمین‌هایی برای آینده ارائه دهد.
۵ دسامبر ۲۰۲۱
  • عمر کرمی

Looking back

Video
چهل سال پس از جمهوری اسلامی: چه در پیش است؟ گفت‌وشنود رضا پهلوی در انستیتو واشنگتن
میزگرد «مباحث سیاست گذاری» روز جمعه ۱۴ دسامبر ۲۰۱۸، با حضور رضا پهلوی، فرزند شاه فقید ایران محمدرضا شاه و به مدیریت مهدی خلجی از دانشوران انستیتو واشنگتن در محل انستیتو برگزارشد. در این میزگرد که به زبان انگلیسی انجام شد، آینده جمهوری اسلامی، توانایی اپوزیسیون برای بهره گیری از نارضایتی گسترده از ایدئولوژی اسلامی و چشم انداز دموکراسی لیبرال در مسیر آتی ایران مورد بحث قرارگرفت. در ادامه ویدئو این جلسه به زبان انگلیسی و همچنین متن کامل آن به زبان فارسی در دسترس شما است.
۱۸ دسامبر ۲۰۱۸
  • Reza Pahlavi