ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

تحلیل سیاست‌گذاری: شمال آفریقا

----

برگزیده‌های روز

دیدبانِ سیاست‌گذاری

مهدی خلجی

۲۳ اکتبر ۲۰۲۰

هدف اصلی آیت‌الله خامنه‌ای تماماً بر حفظ نظام سیاسی‌ای متمرکز است که با آنهمه دردسر آن را ساخته است، ولی صرف‌نظر از آن‌که چه کسی در انتخابات آمریکا پیروز شود، روند امور حاکی از آینده‌ای متزلزل برای ایران است.

----

نمایش مطالب برای هر صفحه 5 10 25 50 100 شمال آفریقا

نمایش بدون فیلتر

Previous | Next
صفحه: 1