ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

تحلیل سیاست‌گذاری: امور نظامی و امنیتی

----

برگزیده‌های روز

دیدبانِ سیاست‌گذاری

مهدی خلجی

۱۶ ژانویه ۲۰۱۹

خشم عمومی به خاطر سوءمدیریت رژیم در فاجعهٔ هواپیمای مسافربری اوکراینی در حال انفجار است، و به نظر می‌رسد رهبر ایران درک کرده که احتمالا روش‌های معمول او برای فرونشاندن ناآرامی‌ها و بهره‌برداری از چرخهٔ انتخابات کافی نخواهد بود.

----

نمایش مطالب برای هر صفحه 5 10 25 50 100 امور نظامی و امنیتی

نمایش بدون فیلتر

Previous | Next
صفحه: 1