ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

تحلیل سیاست‌گذاری: امور نظامی و امنیتی

----

Featured Publications

جلسات

۱۴ دسامبر ۲۰۱۸

جمهوری اسلامی ایران با بحرانی روزافزون در مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی نظام روبروست. اما غیبت اپوزیسیون قوی و سازمان یافته باعث شده که رژیم کاملا مطمئن به ثبات خود به نظر برسد.

----

نمایش مطالب برای هر صفحه 5 10 25 50 100 امور نظامی و امنیتی

نمایش بدون فیلتر

Previous | Next
صفحه: 1