ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

تحلیل سیاست‌گذاری: سیاست عربی

----

برگزیده‌های روز

دیدبانِ سیاست‌گذاری

مهدی خلجی

۱۲ مارس، ۲۰۲۰

حتی در زمانی که عدم شفافیت رژیم ایران بحران بهداشت عمومی را وخیم‌تر می‌سازد، رهبر این کشور و دیگر مقامات رژیم به‌شکلی نظام‌مند تمام عناصر جامعه مدنی را که قادر به سازماندهی مخالفت اساسی علیه چنین سیاست‌هایی باشند، مرعوب می‌کنند.

----

نمایش مطالب برای هر صفحه 5 10 25 50 100 سیاست عربی

نمایش بدون فیلتر

Previous | Next
صفحه: 1