ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

برگزیده‌های روز

دیدبانِ سیاست‌گذاری

مهدی خلجی

۱۲ مارس، ۲۰۲۰

حتی در زمانی که عدم شفافیت رژیم ایران بحران بهداشت عمومی را وخیم‌تر می‌سازد، رهبر این کشور و دیگر مقامات رژیم به‌شکلی نظام‌مند تمام عناصر جامعه مدنی را که قادر به سازماندهی مخالفت اساسی علیه چنین سیاست‌هایی باشند، مرعوب می‌کنند.

نمایش مطالب برای هر صفحه 5 10 25 50 100 تحلیل‌‌ها

نمایش بدون فیلتر

Previous | Next
صفحه: 1