ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها


هم‌چنین دست‌یافتنی در

جاناتان سمیاک

زندگی‌نامه

جاناتان سمیاک پژوهشگر برنامه ویتربی درباره سیاست ایران و ایالات متحده در انستیتو واشنگتن است. او پناهنده‌ای از ایران است و مدرک علوم سیاسی خود را از دانشگاه کالیفرنیا در برکلی دریافت کرده است.

بازگشت به بالا


تازه‌ترین تحلیل‌ها

کودتای ضدمصدق دلیل گرایش ضدآمریکایی ایران نیست

آوریل 15 2020