ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها


هم‌چنین دست‌یافتنی در English العربية

دریافت نسخه با کیفیت تصویر

تلفن: 202-230-9550 (media inquiries only) 202-452-0650 (all other inquiries)
[email protected]

زمینه‌های تخصص

، ، روابط اعراب و اسرائیل، روند صلح خاورمیانه،

بازگشت به بالا


زبانِ گفتاری / نوشتاری

بازگشت به بالا


نشریافته‌ها

دسامبر 19 2011

،

ژوئن 30 2006

،

بازگشت به بالا


همه تحلیل‌ها از این کارشناس