ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها


هم‌چنین دست‌یافتنی در English العربية

دریافت نسخه با کیفیت تصویر

بن فیش‌من

زمینه‌های تخصص

شمال آفریقا، سیاست عربی، دموکراسی و اصلاحات،

بازگشت به بالا


Current Research

بن فیش‌من هموند ارشد در انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و عضو برنامه بِث و دیوید گیدولد برای سیاست عربی است. او از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ در شورای امنیت ملی کار کرده و از جمله دستیار اجرایی سفیر دنیس راس بوده، مدیر بخش لیبی و بعدا مدیر بخش شمال آفریقا و اردن ]در شورا[ بوده است. 

بازگشت به بالا


تازه‌ترین تحلیل‌ها

سخنرانی پمپئو در قاهره بیشتر «بردن گذشته به آینده» بود تا بریدن از گذشته

ژانویه 16 2019

همه تحلیل‌ها از این کارشناس