ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها


هم‌چنین دست‌یافتنی در English العربية

دریافت نسخه با کیفیت تصویر

تلفن: 202-230-9550 (media inquiries only) 202-452-0650 (all other inquiries)
[email protected]

زمینه‌های تخصص

سیاست عربی، ،

بازگشت به بالا


نشریافته‌ها

فوریه 7 2020

،

اكتبر 18 2019

،

نوامبر 28 2018

،

ژانویه 16 2018

،

ژوئن 28 2017

،

ژانویه 15 2016

،

فوریه 16 2015

مصاحبه و سخنرانی،

ژوئن 26 2014

،

بازگشت به بالا


تازه‌ترین تحلیل‌ها

بعد از ابوبکر بغدادی: «دولت اسلامی» چگونه بازمی‌گردد؟

اكتبر 28 2019

همه تحلیل‌ها از این کارشناس