ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

دیدن عکس | حذف مطلب بالا

مدیر اجرایی
پژوهشگر ارشد مورنینگ-استار, مدیر تحقیقات
عضو ارشد و مدیرتحقیقات انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک
مشاور انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌ شرق نزدیک است و در سمت‌های ارشد امنیت ملی برای رئیس‌جمهور رونالد ریگان، جورج بوش (پدر)، بیل کلینتون و باراک اوباما کار کرده است.

کارشناسان به ترتیب نام

پژوهشگر ارشد مورنینگ-استار, مدیر تحقیقات
عضو ارشد و مدیرتحقیقات انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک
*غیث العمری، هموند ارشد انستیتو واشنگتن و یکی از نویسندگان کتاب «خنثی سازی بشکه باروت غزه» است.
مشاور انستیتوی واشنگتن برای سیاست‌ شرق نزدیک است و در سمت‌های ارشد امنیت ملی برای رئیس‌جمهور رونالد ریگان، جورج بوش (پدر)، بیل کلینتون و باراک اوباما کار کرده است.
مدیر اجرایی