ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

پژوهشگران و کارکنان ما

انستیتو واشنگتن سرمايه‌هایی انسانی را گرد هم می آورد که تحلیل و سياست‌گذاری‌های نوآورانه می‌تواند به آن‌ها متکی باشد. مؤسسه اين کار را از طريق کارکنان داخلی خود متشکل از صاحب‌نظران شناخته‌شده و هم‌چنين دانشوران، متخصصان و همکارانی از ايالات متحده‌ آمريکا و خارج از کشور انجام می‌دهد.

پژوهشگران ارشد


Katherine BauerBlumenstein-Katz Family Fellow
 

کاترين باوئر، پژوهشگر خانواده‌ی بلومنستين-کاتز

Anna BorshchevskayaIra Weiner Fellow
 

آنا بورشچوسکايا، پژوهشگر آيرا واينر

Soner CagaptayBeyer Family Fellow
 

سونر کاگاپتای، پژوهشگر خانواده‌ بی‌یر

Catherine Cleveland, Fikra Editor
 

کاترين کليولند، سردبیر فکره

Michael EisenstadtKahn Fellow
 

مايکل آيزنشتات، پژوهشگر کان

Sarah FeuerSoref Fellow

سارا فوئر، پژوهشگر سورف

Haisam HassaneinGlazer Fellow
 

هیثم حسنين، پژوهشگر گليزر

Simon HendersonBaker Fellow
 

سايمون هندرسن، پژوهشگر سورف

James JeffreyPhilip Solondz Distinguished Fellow

جیمز جفری، پژوهشگر برجسته‌ فيليپ سولوندز


Mehdi KhalajiLibitzky Family Fellow

مهدی خلجی، پژوهشگر خانواده ليبيتسکی


Michael KnightsSenior Fellow

مایکل نایتز، پژوهشگر ارشد


Matthew LevittFromer-Wexler Fellow

متيو لویت، پژوهشگر فرومر-وکسلر


David MakovskyZiegler Distinguished Fellow

ديويد ماکوفسکی، پژوهشگر برجسته‌ زيگلر


Ghaith al-OmariSenior Fellow

غيث العمری، پژوهشگر ارشد


David PollockKaufman Fellow

ديوید پولاک، پژوهشگر کافمن

 


David SchenkerAufzien Fellow

ديويد شنکر، پژوهشگر آوفزين


Phillip SmythSoref Fellow

فيليپ اسمیت، پژوهشگر سورف


Andrew J. TablerMartin J. Gross Fellow

اندرو ج. تبلر، پژوهشگر مارتين ج. گروس


Bilal WahabNathan and Esther K. Wagner Fellow 

بلال وهب، پژوهشگر نيتن و استر ک. واگنر

Jeffrey WhiteDefense Fellow

جفری وايت، پژوهشگر دفاعی

Aaron Y. ZelinRichard Borow Fellow

آرون ی. زلین، پژوهشگر ريچارد بورو