ایده‌ها، عمل، تأثیر. انستیتو واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک انستیتو واشنگتن: بهبود کیفی بیشتر در سیاست خاورمیانه ایالات متحده

دیگر صفحه‌ها

تماس با ما

ADDRESS

نشانی:

The Washington Institute for Near East Policy
1111 19th Street, NW, Suite 500
Washington, DC 20036
Phone: 202-452-0650 • Fax: 202-223-5364

Office Hours: 9:00 a.m. to 6:00 p.m. EST

 

GENERAL INQUIRIES

سؤالات عمومی:

202-452-0650

 

MEDIA CONTACT

تماس‌های رسانه‌ای:

Ian Byrne, 202-452-0650; or email [email protected]

 

PUBLICATION RIGHTS & PERMISSIONS

حقوق نشر و اجازه‌ برای انتشار:

Mary Kalbach Horan, 202-452-0650; or email

 

WEBSITE

وب‌سايت:

R. Scott Rogers, 202-452-0650; or email